Per Nielsen

Per Nielsen


historiker, cand.mag.

foredragsholder m.m.


Uddannet ved København og Aarhus universiteter samt ved Nationalmuseet.


Har boet en årrække i København og lavet byvandringer og undervist historiestuderende i denne formidlingsform, boede i studietiden en periode i Aarhus og bor nu i Faaborg.


Har været højskolelærer og guided højskolehold i US Virgin Islands - det tidligere Dansk Vestindien.


Har bidraget med artikler til Weilbachs Kunstnerleksikon og Den store danske encyklopædi og skrevet artikler om Dansk Vestindien og vestindere i Danmark. Forfatter til bogen Fru Jensen og andre vestindiske danskere, udgivet af Nationalmuseet på Syddansk Universitetsforlag 1915.


Ansat ved Nationalmuseet 1994-1998 og 2014-2016 som museumsinspektør med opgaver som kirkekonsulent. Desuden perioder ved museet med forskningsprojekter.


Bidraget ved tilrettelæggelsen af udstillinger på Orlogsmuseet, Roskilde Domkirkemuseum, Øregaard Museum, Nationalmuseet og Horsens Museum.


1994-2014 ekstern lektor ved historiestudiet på Københavns Universitet. Underviser nu ved Kirkeministeriets kurser for kirkefunktionærer, holder foredrag og forlæsninger samt laver byvandringer.


Forskningsrejser til arkiver i Vesteuropa, USA, Haiti, Den dominikanske Republik, Venezuela og Columbia. Har forelæst i US Virgin Islands og Island.


Kontaktoplysninger


Per Nielsen

Adelgade 24

5600 Faaborg


Telefon: (+ 45) 31 61 61 48

Email: p.nielsen1000@gmail.comBogen om sorte vestindere i Danmark blev udgivet i 2015. Se anmeldelse:

Historie-online