Foredragsemner

Foredrag, undervisning        

og byvandringer

om følgende emner:


Dansk Vestindiens historie 

og kolonihistorie

Efter at have arbejdet med Vestindiens historie i omkring 30 år kan jeg tilbyde foredrag med en række forskellige emner. Det kan også tilpasses efter forskellige ønsker. For eksempel:Fra slaveri til frihed. Dansk Vestindiens historie med hovedvægt på plantagesamfundet i 1700-tallet - først om hverdagen for det menneske, der levede under slaveri - og dernæst om slaveriets sammenbrud. Der lægges særlig vægt på de forhold i slavesystemet, der virkede nedbrydende på selve systemet, de internationale forhold, der fik betydning, og udviklingen i synet på stat, økonomi og menneske, der fandt sted i perioden 1750-1850.


 

Fra afrikaner til dansk statsborger. Dansk Vestindiens historie med særlig vægt på den kulturelle omformning af befolkningen og på udviklingen efter 1848 - industrialiseringen og det moderne samfund - frem til 1917.Peter von Scholten. Generalguvernørens rolle i Dansk Vestindien frem mod slaveriets afvikling omkring 1848. Blandt kolonimagtens embedsmænd fremstår von Scholten som en ener. Som ung fik han indsigt i Dansk Vestindien fra en side, der ikke tillægges stor betydning i det almindelige danske billede af de vestindiske øer. Han boede ikke på Sankt Croix, hvor sukkeret kom fra, men på Sankt Thomas, hvor det handlede om handel og søfart. Her tager historien udgangspunkt i forsøget på at vurdere, hvori von Scholtens rolle bestod. En spændende historie, der har inspireret til romaner og film.De ”frikulørte” - og deres rolle i samfundsudviklingen 1780-1848. Et foredrag om den voksende gruppe af indbyggere, der havde afrikansk eller blandet afrikansk-europæisk baggrund, og som var frie, men ikke lige med de hvide indbyggere. De fik en større og større rolle, da en del klarede sig ganske godt økonomisk og dermed var vigtige for hele samfundet. Men hvordan blev man fri fra slaveri, hvad kunne man leve af, kunne man gå i skole, og kunne man rejse, hvorhen man ville?Mennesker og huse i Dansk Vestindien. Indbyggerne og arkitekturen. Med en lille række af fine bygninger som rammen fortælles om indbyggerne i den danske koloni, jordmoderen på Sankt Thomas, købmand Hage i Christiansted på Sankt Croix, tømreren John Wright, der købte sig fri af slaveriet, blev en stor bygherre på Sankt Thomas og sendte sine sønner på universiteterne i København og Kiel, familien Hjardemaal på Sankt Jan og Sankt Thomas og tolderen Frederik von Scholten i Frederiksted på Sankt Croix.Huse og mennesker på Dronningensgade, Sankt Thomas. En vandring hen ad hovedgaden i den by, der engang var Danmarks næststørste. Med billeder af huse og mennesker og gennem en række historier møder vi afrikanske slaver, søfolk og købmænd, havnearbejdere og kulbærere, jordemoderen - og ja, endda maleren Camille Pissarro, hvis mor ejede malerens barndomshjem i nr. 14.

Rachel Pissarro

Kulbærer på Sankt Thomas


Kirker og kirkegårde i Dansk Vestindien / US Virgin Islands. Et foredrag om de kirkebygninger med inventar, der blev efterladt, da øerne blev solgt til USA. Var det et lille stykke Danmark eller noget ganske fremmedartet. Og hvordan med kirkegårdskulturen i den lille koloniverden?På kirkegårdsvandring på Sankt Thomas, Sankt Jan og Sankt Croix.Tag med på billedtur på de vestindiske kirkergårde og læs tekster, lær om monumenternes symboler og materialer og få et billede af indbyggerne i den dansk-vestindiske koloniverden.Tro og kirke i Dansk Vestindien. Om overgangen fra afrikansk tro til europæisk tro og om de mange kirkesamfund, deres indbyrdes forhold og udviklingen fra slaveriets tid til det moderne samfund.Kirkens stilling til salget af Dansk Vestindien. Hvordan stillede kirkerne i Vestindien og kirken i Danmark sig til salget af øerne, og hvad skete der med Folkekirkens menighed på øerne efter overdragelsen til USA?

Malerne Fritz Melbye og Camille Pissarro på Sankt Thomas og i Venezuela. Det er historien om en dreng fra Helsingør, der som sine to brødre blev kunstmaler. Men som voksen stak han af til Vestindien, mødte en næsten jævnaldrende dansk-vestinder og tog ham med til Sydamerika. Det er også historien om familien Pissarro på Dronningensgade på Sankt Thomas og om kunstnernes liv i Caracas i Venezuela. Eventyrene under Fritz Melbyes rejser rundt i verden syntes ingen ende at tage, indtil malerens liv i 1869 sluttede i Shanghai.Albert Eckhout og hans malerier i Nationalmuseet og historien om Hollandsk Brasilien i 1600-tallet. Hør historien om de "brasilianske" malerier i Nationalmuseet, ankomsten til Danmark, baggrunden for deres tilblivelse, kolonialisme og forskningen i dette lille kapitel af europæisk fyrsteliv i 1600-tallet. Om botanisk og zoologisk forskning, menneskesyn, oprindelige folkeslag, slaveri og etnografi. Også et spændende afsnit af dansk og international museumshistorie.Simón Bolívar og Sydamerikas løsrivelse fra Spanien. Et møde med den sydamerikanske frihedshelt i hans samtid og i dag. Et land er opkaldt efter ham, og ingen moderne statsleder i Venezuela, Columbia, Ecuador eller Bolivia kunne finde på at kritisere ham. Hvem var Bolívar, og hvad er hans fortjenester?Den haitianske Revolution. Slaveoprøret i den franske koloni Saint Domingue ændrede hele plantagesystemet i Caribien og i resten af den amerikanske verden - de oprørske afrikanere sejrede over Frankrig, Spanien og Storbritannien og spredte skræk og rædsel i alle regionens kolonimagter. Få historien bag vore dages Haiti.


 

Vestindere i Danmark


Fru Jensen, Joseph Brown og andre vestindere i Danmark. Om søfolk, arbejdere og tjenestefolk, der slog sig ned i Danmark 1880-1940 - foredrag eller eventuelt byvandring på Vesterbro i København eller i Aarhus' bymidte


Bemærk:

I 2022 afholder jeg flere byvandringer i København og Aarhus om dette og lignende emner. Se: Arhus Folkeuniversitet for tilmeldingRacisme i Aarhus? – James Thompsons historie - foredrag eller byvandring i Aarhus. Historien om drengen på en plantage på Sankt Croix, hans ankomst som sømand til København og årene som restauratør i Aarhus og siden i Aalborg.

James Thompson, Aarhus

James Thompson, Aarhus

Sorte dansk-vestindere på uddannelse i Danmark - foredrag. Jordemoderuddannelsen var ens for Danmark, Grønland og Dansk Vestindien, så elever ankom til skolen i København. Hvordan blev de og andre uddannelsessøgende - håndværkslærlinge, seminarieelever og håndarbejdslærere - modtaget, og hvilken betydning fik deres ophold senere i livet?Sorte dansk-vestindere som repræsentanter for Dansk Vestindien på rejse til Danmark - foredrag om blandt andet politikeren og fagforeningsmanden David Hamilton Jackson, men også skoledrengen Victor Cornelins, der siden blev lærer og viceskoleinspektør i Nakskov, og afholdsmanden Reginald McFarlane, der besøgte store dele af landet fra Vendsyssel til Bornholm.


 

Sorte dansk-vestindiske kvinder i Danmark - foredrag. Historien om vestindiske tjenestefolk og uddannelsessøgende, om ægtefæller, der fulgte deres mænd til Danmark og levede her resten af livet.Fru Jensens historie - foredrag. Den fantastiske og ejendommelige historie om Henriette Jacobs, der som barnepige begav sig til Danmark for at blive gift med hr. Jensen. Om mødet med Emma Gad og Christian 9., ægteskab og skilsmisse og om omgivelsernes syn på den sorte kvinde. Illustreret af en række fotografier af Henriette Jensen.Med politikeren David Hamilton Jackson rundt i landet - til Næstved, Esbjerg, Aalborg og mange andre steder. - Foredrag om politikerens mission og modtagelse i Danmark 1915. Om møderne med finansminister Edvard Brandes og en lang række andre fremtrædende personligheder og om mandens evne til at vinde store dele af Danmarks befolkning for sin sag. Om pressens og publikums modtagelse, når han holdt sine politiske taler og taler ved afholdsbevægelsens arrangementer.

Tv. Henriette Jensen med drengen Frans, København 1913

Th. David Hamilton Jackson, København 1915


Byhistorie: København, Aarhus, Faaborg og byerne i det tidligere Dansk Vestindien

En værtshusholderske i Nyhavn – byvandring med følgende indhold:

 

Fra adresse til adresse lærer vi Sofie Kielberg at kende, fra hun i 1870 fik borgerskab som værtshusholderske, og frem til hun døde i 1908. Som så mange andre i de år flyttede hun jævnligt. Det blev til fem forskellige adresser i Nyhavn og desuden adskillige andre steder i kvarteret, inden hun endte med en mælketottiforretning i Adelgade. Det er historien om en enlig forretningskvindes liv, hendes børnebørn fra Odense, der én efter én boede hos hende og har fortalt hendes historie. Og det er historien om husene, skibene, H.C Andersen og livet i Nyhavn og de nærmeste gader.


 

Magten, pengene og menneskene. Kolonihistorien set fra Slotsholmen - byvandring med følgende indhold:

 

Kolonierne blev styret fra København, men folk fra kolonierne kom også til København – ja, til selve Slotsholmen. Der bliver givet et overblik over historien fra begyndelsen på Christian 4.s tid og frem til grundloven af 1953, hvormed kolonitiden officielt var slut. Undervejs rundt på den lille ø fortælles om udsendelsen af skibe, ankomsten af varer og om inderes, grønlænderes og vestinderes ankomst til kolonimagtens centrum på Slotsholmen. Hvem var de sorte mænd og kvinder, der gik ind og ud af døren til Finansministeriet i 1914 og 1915, og hvem var det, der som voksne blev døbt i Slotskirken?

 

 

Slaver, palæer og handelsskibe. Kolonihistorien i Frederiksstaden - byvandring med følgende indhold:

 

Det handler om varerne fra kolonierne og deres betydning for Københavns økonomi. Hertil er knyttet en række forhold: Skibsbyggeri og skibsfart, pakhuse og sukkerraffinaderier, handel og handelshuse og naturligvis mennesker: Vi skal høre om sømænd, arbejdsmænd, regnskabsførere, købmænd, og enkelte afrikanere og indere, der har boet og arbejdet i kvarteret. Et par slaver stak af og meldte sig som frivillige ved Slaget på Reden i 1801 og var med til at forsvare byen og landet.

 

 

Kina, Indien, Afrika, Vestindien og Grønland set fra Christianshavn - byvandring med følgende indhold:

 

I den bedst bevarede del af det gamle København kan vi fornemme Christian 4.s drømme om et verdensimperium og få historierne om koloniembedsmænd, slavehandlere, søfolk og sukkerarbejdere. Her havde de stenrige katolske plantageejere på Sankt Croix deres sukkerraffinaderi, der modtog råsukkeret fra den fjerne tropeø. Historierne knyttes til husene, hvor de boede eller arbejdede.

 

 

Sorte afrikanere, amerikanere og vestindere på Vesterbro – byvandring med følgende indhold:

 

Vi går en tur igennem Vesterbro og hører om sorte amerikanere, der har danset og sunget på forlystelsesstederne, den sorte fru Jensen, der arbejdede for Emma Gad, en vestinder, der arbejdede som tjener i kvarteret eller spadserede på Strøget som en tøjforretnings levende mannequin for at tjene til familien hjemme i Saxogade. Og så var der de vestindiske kvinder på Værnehjemmet i Helgolandsgade, musikeren Joseph Brown i Viktoriagade og mange andre.

 


Om at opleve arkitektur. København

i arkitekten Steen Eiler Rasmussens fodspor

 – et eller to foredrag og eventuelt

en byvandring i Tingbjerg. Indhold:


Arkitekten, professor ved Kunstakademiets Arkitektskole og forfatter til en lang række bøger om blandt andet arkitektur Steen Eiler Rasmussen var med til at påvirke Københavns udvikling. Derfor er hans arbejde aktuelt den dag i dag. Han var med til at uddanne mere end én generation af arkitekter og byplanlæggere. Han var i sin samtid kendt for sin fremragende evne til at formidle, til at give sine tilhørere en klar fornemmelse af, hvad han talte om, og gøre vanskelige emner forståelige.

Var der racisme i Aarhus? James Thompsons historie – byvandring med følgende indhold:


På en tur igennem byen hører vi historien om drengen fra en plantage på Sankt Croix, James Thompson, der i en årrække drev restaurant, hotel og natklub i Aarhus. Der er stop de steder, der var rammen om vestinderens liv. Han havde allerede haft et ganske fantastisk liv i København før ankomsten til Aarhus, men nu meldte hverdagens med- og modgang sig. Vi skal høre, hvad de diskuterede i Aarhus byråd, da borgmester Jakob Jensen som formand for bevillingsnævnet indstillede, at man undlod at imødekomme Thompsons ansøgning om bevilling til at drive beværtning og gæstgiveri i sit hotel ved Banegården. Det er også historien om at gå i byen i Aarhus, som så mange har gjort det igennem tiden.

Med byport og kunstmuseum – byvandring i Faaborg:


På turen igennem byen fortælles om den lille købstad med nedslag i historien om nogle huse, personer og familier, så lidt af historiens vingesus kan mærkes. Turen slutter ved den lille perle i dansk arkitektur og museumshistorie: Faaborg Museum, hvor man eventuelt kan fortsætte på egen hånd.


Dronningensgade på Sankt Thomas

Efter at have lavet byvandringer i Charlotte Amalie på Sankt Thomas vinter og forår 2020 har jeg tilrettelagt et foredrag med billeder:


Hus for hus går vi hen ad hovedgaden i byen på den vestindiske ø Sankt Thomas, men der fortælles om storhedstiden i 1800-tallet, om købmænd, forretningsdrivende, søfolk og de mennesker, der som slaver arbejdede for de øvrige. Vi skal høre om slavedrengen Alexander, der endte med at blive øens rigeste købmand og skibsreder, om manden fra Ærø, der fra sit apotek på Sankt Thomas leverede varer til alle øerne i Caribien og til det nordlige Sydamerika, om politiske flygtninge fra Haiti og Venezuela og om den verdensberømte maler Camille Pissarro, der voksede op i nr. 14

Personalhistorie og lokalhistorie


Foredrag og kurser:


Arkivarbejde for slægtsforskere. Om forskellige arkiver og om materiale, der er lagt på nettet.Om at arbejde med gamle fotografierOm at arbejde med vestindisk personalhistorieKursus i læsning af ældre håndskriftSkriv og aftal en foredragsaften eller arrangér et kursusforløb: p.nielsen1000@gmail.comObs: en forelæsningsrække Gå på jagt efter historien i kilderne er udbudt gennem Aarhus Folkeuniversitet Emdrup og begynder 27.9.2022. Rækken omfatter to forelæsninger og en byvandring i kvarteret omkring Nyhavn - jeg gentager gerne kurset andre steder.


Familiealbummet kan rumme fotografier fra forskellige perioder, de forlængst afdøde bedsteforældre, egne ungdomsbileder og nyere billeder af børnebørnene. Men hvem er de, hvis ingen har skrevet navne bagpå, Hvor gamle er de, hvem er fotografen, og hvad er det egentlig, jeg ser på billedet. Få ideer til at komme videre med arbejdet med de gamle billeder, der findes i familien eller på lokalarkivet, og ideer til at finde flere billeder.

Foredragsholderens baggrund: Undervist i læsning af håndskrift fra 1500-1950 og arbejdet med personalhistorie og brugen af fotografier til forskningsprojekter.